Sta voor de mensenrechten op Bevrijdingsfestivals

Plein van de Vrijheid
13.00 – 18.00

Een leven in vrijheid
Waar onrecht heerst en mensen worden onderdrukt, komt Amnesty International in actie. We maken schendingen van mensenrechten zichtbaar en zetten daders onder druk. Dat werkt! Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, en daders worden berecht. Zo werkt Amnesty aan een rechtvaardige wereld waarin iedere gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven.

Opkomen voor een ander
Maar we constateren een alarmerende trend: wereldwijd wordt het steeds gevaarlijker om op te komen voor mensenrechten. Meer dan ooit krijgen mensenrechtenverdedigers te maken met intimidatie, lastercampagnes, geweld en gevangenisstraf. Nieuwe wetten maken hen monddood. De persvrijheid wordt aan banden gelegd. En elk jaar worden meer activisten vermoord. Zo sluit het net zich verder om wie opkomt voor een ander.

Doe ook mee

Onlangs werden vijf jonge Iraanse vrouwen opgepakt door de Iraanse zedenpolitie, omdat ze een video waarin ze zonder hijab dansten op TikTok plaatsten. Ook wel bekend als de Ekteban girls. Amnesty International heeft een spel ontwikkeld, waarmee ze bezoekers vragen om solidair te zijn met Iraniërs, mee te dansen en de petitie te ondertekenen.

Speel mee en kom erachter wat voor type danser jij bent.  Dans jij het liefst in de spotlights of alleen als niemand je ziet? Iraniërs zouden ook graag kiezen waar ze dansen en hoeveel mensen dat zien. Maar die keuze hebben ze helaas niet.
Aan het einde van de quiz weet je welk type jij bent, krijg je een klein aandenken mee.

Ook is er dit jaar een sponsorwandeltocht waar je aan mee kan doen. Meer hierover lees je hier.