Onze vrienden

Ook ons mooie festival supporten? We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrienden, meedenkers en ondersteuners. Stuur een mailtje naar info@bevrijdingsfestivalbrabant.nl en dan gaan we graag samen aan de slag!

 

Hier in Nederland kun je zonder oorlog leven. Maar hoe komt dat eigenlijk? Er is in de Tweede Wereldoorlog veel gestreden voor onze vrijheid. Om deze vrijheid te houden, moet iedereen meewerken aan de vrede: ook jij kunt iets aan vrede doen! Ontdek zelf hoe belangrijk vrede, vrijheid en democratie zijn. Het vfonds wenst je veel plezier tijdens het bevrijdingsfestival en vergeet niet: vrede is belangrijk voor iedereen!

Meer informatie

Op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking. In de 12 provincies, de hoofdstad Amsterdam en de hofstad Den Haag vinden vanuit deze gedachte de Bevrijdingsfestivals plaats. De Bevrijdingsfestivals worden gecoördineerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Meer informatie

Waar onrecht heerst en mensen worden onderdrukt, komt Amnesty International in actie. Amnesty maakt schendingen van mensenrechten zichtbaar en zetten daders onder druk. Dat werkt! Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, en daders worden berecht. Zo werkt Amnesty aan een rechtvaardige wereld waarin iedere gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven.

Meer informatie

De Koninklijke Luchtmacht is met haar mensen en middelen elke dag, in binnen- en buitenland, actief bezig bij te dragen aan vrijheid en veiligheid. Zo helpt de Koninklijke Luchtmacht met zeer geavanceerd materiaal en professionele militaire specialisten bij de bestrijding van internationale onrust en biedt de Luchtmacht hulp bij rampen. Dat deden ze in het verleden, dat doen ze nu en dat blijven ze ook in de toekomst doen.

Meer informatie

Waar je ook naartoe gaat op Bevrijdingsdag, koop online het speciale 5 Mei-retour van de NS en je reist per trein naar jouw favoriete Bevrijdingsfestival met 20% korting, ongeacht de afstand die je reist. Het 5 Mei-retour is te koop tot uiterlijk 5 mei 14.00 uur.

Meer informatie

De Bevrijdingsfestivals zijn ook te volgen in de media, dankzij onze partners 3FM en de NOS. Kijk op 5 mei avond naar de reportage over de veertien Bevrijdingsfestivals en de Ambassadeurs van de Vrijheid.

Meer informatie

Samenleven en wonen, in een democratische rechtsstaat met een slagvaardig bestuur. Dit is de missie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Vanuit deze missie draagt BZK bij aan de vieringen op 5 mei om kennis en debat te bevorderen over de thema’s vrijheid, democratie, grondrechten en burgerschap. De bijdrage van BZK bij de vieringen van 5 mei is voor het ministerie een manier om de kernwaarden van de democratie te borgen. BZK draagt eraan bij dat burgers in vrijheid kunnen samenleven in een omgeving waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is.

Meer informatie

Sena regelt de rechten van muzikanten en producenten. Zij krijgen van SENA een vergoeding als hun muziek in het openbaar gedraaid wordt. Elke dag zetten zij zich in voor de rechthebbenden. Dat zijn er nu ruim 28.000. Sena steunt de Bevrijdingsfestivals met onder het Sena-talentstage waarbij de programmering door regionale partijen wordt verzorgd.

Meer informatie

Wat betekent vrijheid voor jou? Hoeveel vrijheid gun je een ander? En hoe zou het zijn om níet in vrijheid te leven? In een speeddate ontdek je wat veteranen tijdens een vredesmissie hebben meegemaakt. Vraag maar raak tijdens de Bevrijdingsfestivals op 5 mei. Heb je altijd al willen weten hoe het is om als militair je werk te doen, en hoe ingrijpend die ervaringen kunnen zijn? Kom dan op 5 mei speeddaten met een veteraan. Je bent welkom in de tent van het Veteraneninstituut op één van de veertien Bevrijdingsfestivals.

Meer informatie

De Bevrijdingsfestivals zijn ook te volgen in de media, dankzij onze partners 3FM en de NOS. Kijk op 5 mei avond naar de reportage over de veertien Bevrijdingsfestivals en de Ambassadeurs van de Vrijheid.

Meer informatie