Vrijheid EXPOsed

Plein voor de Vrijheid

Het is 2045. De afgelopen decennia hebben burgers zich steeds weer uitgesproken tegen inbreuken op de privésfeer. En met succes: beleidsmakers en bedrijven hebben onder maatschappelijke druk een einde gemaakt aan privacyschendingen! Adverteerders zijn teruggefloten, massasurveillancewetten teruggedraaid en burgers worden niet meer getracked en geprofileerd. Jouw internet is weer jouw zaak!

Het Rijksmuseum voor Digitale Artefacten organiseert een tentoonstelling die terugblikt op de tijd waarin privacyschendingen nog wél de normaalste zaak van de wereld waren. Speciaal voor de avontuurlijke bezoeker heeft zij een speurtocht uitgezet: wie meespeelt maakt kans op een antiek artefact!

Vrijheid EXPOsed is een project van Bits of Freedom, de digitale burgerrechtenorganisatie van Nederland.

MEET THE NEW GENERATION FREEDOM FIGHTERSYOUNG & FREE