Unicef

Plein van de Vrijheid

Voor ieder kind!

UNICEF komt als kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties wereldwijd op voor de rechten van kinderen, zet zich in om in de basisbehoeften te voorzien en geven kinderen de mogelijkheid zich te ontplooien. In 155 landen zorgen UNICEF veldkantoren samen met lokale overheden en organisaties voor schoon water, gezondheidszorg, voeding, onderwijs en bescherming. UNICEF geeft ook hulp aan kinderen in bijzonder moeilijke omstandigheden zoals kinderen die op straat leven, werkende kinderen en kinderen in oorlogsgebieden.

Wij zetten ons in voor ieder kind, ongeacht ras, nationaliteit of politieke voorkeur. Kinderen die in meer welvarende landen in de verdrukking komen, kunnen natuurlijk ook op onze steun rekenen.

Kinderen die hun rechten kennen, kunnen beter voor zichzelf opkomen. Het is zelfs in het Kinderrechten Verdrag opgenomen dat kinderen geïnformeerd moeten worden over hun rechten. UNICEF Regio Den Bosch organiseert vanuit deze gedachte gastlessen op scholen en activiteiten in de regio om hier op interactieve wijze met kinderen aandacht aan te besteden.

UNICEF is te vinden op het Plein van de Vrijheid, waar wij verschillende kinderactiviteiten organiseren en informatie geven over het werk van UNICEF. We geven de vrijheid door, door met kinderen een heuse sponsen loop te doen. We spelen spellen met iedereen zoals blikken gooien, het landenspel en het kinderrechtenspel en kinderen kunnen zich laten schminken.

Kom langs bij UNICEF op het Bevrijdingsfestival; speel met ons mee, kom meer te weten over het werk van UNICEF en vier de vrijheid!

MEET THE NEW GENERATION FREEDOM FIGHTERSYOUNG & FREE