Wild Feminist – Marloes, 28

Vrijheid is gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. In de huidige wereld ervaar ik nog steeds ongelijkheid, omdat vrouwen bijvoorbeeld minder betaald krijgen dan mannen. In 2017 moeten we harder gaan werken aan deze equal rights in de wereld. Ik raak geïnspireerd door movements zoals Free the nipple-beweging. Seksualisering van vrouwen is niet vooruitstrevend, het past niet meer bij deze tijd. Dit taboe moet doorbroken worden. Je moet je eigen keuzes maken, gaan en staan waar je wil en zijn wie je wil. Ongeacht je sekse. Pussy power!!

MEET THE NEW GENERATION FREEDOM FIGHTERSYOUNG & FREE