European Village

Op alle Bevrijdingsfestivals komt op 5 mei een ‘European Village’, waar de aandacht vol op de naderende verkiezingen ligt. Ook is een informatieve expositie te zien over de geschiedenis van de Europese Unie. Bezoekers kunnen zich ter plekke aanmelden voor de campagne ‘Ik stem deze keer’ en blijven daarmee op de hoogte van alle ontwikkelingen. In de European Villages informeren de verschillende politieke partijen de festivalgangers over hun standpunten.

De politieke partijen die op Bevrijdingsfestival Brabant aanwezig zullen zijn:

– CDA
– D66
– GroenLinks
– Partij van de Arbeid
– Partij van de Dieren
– 50PLUS
– VOLT Nederland

Hierover later meer..