Sta voor de mensenrechten op Bevrijdingsfestivals

Plein van de Vrijheid
13.00 – 18.00

Een leven in vrijheid
Waar onrecht heerst en mensen worden onderdrukt, komt Amnesty International in actie. We maken schendingen van mensenrechten zichtbaar en zetten daders onder druk. Dat werkt! Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, en daders worden berecht. Zo werkt Amnesty aan een rechtvaardige wereld waarin iedere gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven.

Opkomen voor een ander
Maar we constateren een alarmerende trend: wereldwijd wordt het steeds gevaarlijker om op te komen voor mensenrechten. Meer dan ooit krijgen mensenrechtenverdedigers te maken met intimidatie, lastercampagnes, geweld en gevangenisstraf. Nieuwe wetten maken hen monddood. De persvrijheid wordt aan banden gelegd. En elk jaar worden meer activisten vermoord. Zo sluit het net zich verder om wie opkomt voor een ander.

Doe ook mee
Hier voeren we campagne tegen. We boeken successen. Achter tralies, in regeringsgebouwen, op straat. Dat kan alleen dankzij de inzet van mensen zoals jij. Want hoe meer mensen aan onze acties meedoen, hoe meer druk op de autoriteiten, hoe meer mensen in vrijheid kunnen leven. Doe ook mee. Kijk op www.amnesty.nl.