5 voor 5

Op 5 mei staan we om 5 voor 5 (16:55) met bijna 1 miljoen Bevrijdingsfestivalbezoekers 5 minuten stil bij onze vrijheid. Bij het idee dat we in vrijheid een feest kunnen vieren en dat we dat in het hele land, tegelijk, aan het doen zijn. Maar ook staan we stil bij de onvrijheid van anderen op de wereld. Vanaf het hoofdpodium op elk Bevrijdingsfestival worden de bezoekers meegenomen in dit symbolische moment.

De 5 voor 5 spreker van Bevrijdingsfestival Brabant is Kati Piri, Europarlementariër namens de PvdA.

De prioriteiten van Piri:

  • Bescherming van mensenrechten, democratie en de rechtstaat – binnen én buiten Europa.
  • Een rechtvaardig en humaan Europees asiel- en migratiebeleid.
  • De EU als speler op het wereldtoneel.