Leven met oorlog

Het themajaar Leven met oorlog vormt in 2023 een jaar lang de rode draad door alle herdenkingen, vieringen en andere activiteiten. Met het jaarthema vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei in 2022-2023 aandacht voor de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving.

De afstand tot de Tweede Wereldoorlog wordt ieder jaar groter, maar bijna iedere Nederlander heeft via overlevering van generatie op generatie te maken met de Tweede Wereldoorlog of andere oorlogen sindsdien. Voor de eerste generatie is het doorgeven van oorlogservaringen vaak een belangrijke vorm van verwerking en een manier om hun kinderen en kleinkinderen te waarschuwen voor het gevaar van oorlog. Volgende generaties geven een eigen duiding aan het oorlogsverleden op basis van de verhalen die zij via de eerste generatie hebben doorgekregen en gedrag dat voortkomt uit de ervaringen van hun (groot)ouders.

Zo zijn de effecten van oorlog nog steeds merkbaar in het leven van veel mensen, zowel voor de direct betrokkenen als voor hun partners, kinderen, kleinkinderen en andere familieleden. Jongere generaties dragen ook de ervaring van recentere oorlogen met zich mee – dichtbij of ver weg. Sommige kinderen en kleinkinderen van getroffenen worstelen met vragen over de eigen identiteit.

Deelname themajaar
De organiserende instanties, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, de Oorlogsgravenstichting en het Nationaal Comité 4 en 5 mei, geven hun eigen invulling aan deze thematiek. De betrokken organisatoren willen zo aandacht vragen voor:

  • De stem van oorlogsgetroffenen
  • Intergenerationele overdracht
  • De impact van historische gebeurtenissen op de samenleving

Ook andere partijen binnen en buiten de sector worden aangemoedigd om deel te nemen aan het themajaar. Zij kunnen voor de invulling hiervan bij vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, vóór 1 oktober 2022 een projectaanvraag doen tot een bedrag van maximaal €25.000. Vfonds draagt bij aan vrede en vrijheid in Nederland door projecten op dit gebied te ondersteunen. Bezoek de volgende pagina voor meer informatie over de speciale richtlijnen bij vfonds voor dit themajaar: www.vfonds.nl/themajaar-leven-met-oorlog

Het themajaar Leven met oorlog wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vfonds.