De jaarthematekst 2019 – inspiratie voor iedereen die een herdenking of viering organiseert op of rondom 4 en 5 mei – staat vanaf vandaag online.

Het thema van 2019 luidt In vrijheid kiezen. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen. Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, is bereid gevonden de jaarthematekst te schrijven.

In haar tekst stelt Arib dat we onze democratie moeten liefhebben en onderhouden. “Een democratie kan ook in vredestijd gevaar lopen. Als mensen, heel geleidelijk, een muur optrekken tussen groepen in de samenleving en wij dat gewoon gaan vinden.” Ze haalt Madeleine Albright aan, die in haar boek Facism: A Warning zegt dat democratie veel meer is dan een systeem. Ze noemt het een manier van leven, een permanent gesprek. Volgens Arib maakt dat van onze democratie niet zozeer een gegeven, als wel een opdracht. “Onze democratie komt met een verantwoordelijkheid. Door vanuit de vrijheid van nu terug te kijken naar de onvrijheid van toen, zien we scherper dan ooit dat een democratie niet alleen geeft maar ook vraagt, namelijk om mee te doen. Natuurlijk door gebruik te maken van je stemrecht, maar ook door te debatteren, meningen uit te wisselen, naar elkaar te luisteren, kritisch te oordelen en compromissen te sluiten. Door de stem van de minderheid, hoe afwijkend ook, te erkennen. En door in staat te blijven in de schoenen van de ander te gaan staan.”

Foto: Iris Planting, Dutchandfamous