Jaarthema: Vrijheid in Verbondenheid

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité een thema dat inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. Het jaarthema van 2022 is Vrijheid in verbondenheid.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft historicus Annelien de Dijn, hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, gevraagd om de jaarthematekst van 2022 te schrijven. Eerder schreef zij het prikkelende Vrijheid: een woelige geschiedenis, over vijfentwintig eeuwen vrijheidsbegrip. De recente geschiedenis van de term ‘vrijheid’ neemt ze nu als uitgangspunt om te onderzoeken hoe vrijheid en verbondenheid zich tot elkaar verhouden, 77 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Annelien de Dijn:

Dat uitbundige vieren heeft ongetwijfeld te maken met het grote belang dat aan de waarde wordt gehecht die op 5 mei centraal staat. Als je aan Nederlanders vraagt wat ze goed vinden gaan in hun land en waar ze trots op zijn, dan noemen ze opvallend vaak “vrijheid”. Die trots op vrijheid leeft breed. Zowel vrouwen als mannen, jongeren als vijftigplussers, lager- als hogeropgeleiden zien vrij zijn als een cruciale Nederlandse eigenschap. Wat dat precies inhoudt, is niet voor iedereen even gemakkelijk te articuleren. Maar de meeste Nederlanders bedoelen daarmee dingen als de “vrijheid te gaan en te staan waar je wilt, keuzevrijheid en aan niemand verantwoording hoeven afleggen.”

www.4en5mei.nl/voor-organisatoren/jaarthema